Luonnetestissä mitattavat ominaisuudet

Luonnetestissä koiraa arvioidaan yhdeksän eri ominaisuuden suhteen:
Tummennetut  kohdat vastaavat collien ideaaliluonnekuvaa.

Toimintakyky
kerroin 15

+3 erittäin suuri
+2 suuri
+1 kohtuullinen
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 toimintakyvytön

Terävyys
kerroin 1

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

Puolustushalu
kerroin 1

+3 kohtuullinen hillitty
+2 suuri hillitty
+1 pieni
-1 haluton
-2 erittäin suuri
-3 hillitsemätön

Taisteluhalu
kerroin 10

+3 suuri
+2 kohtuullinen
+1 erittäin suuri
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 haluton

Hermorakenne
kerroin 35

+3 rauhallinen ja varma
+2 suhteellisen rauhallinen
+1 hieman rauhaton
-1 vähän hermostunut
-2 hermostunut
-3 erittäin hermostunut

Tempperamentti
kerroin 15

+3 vilkas
+2 kohtuullisen vilkas
+1 erittäin vilkas
-1 häiritsevän vilkas
-2 välinpitämätön
-3 apaattinen

Kovuus
kerroin 8

+3 kohtuullisen kova
+2 kova
+1 hieman pehmeä
-1 erittäin kova
-2 pehmeä
-3 erittäin pehmeä

Luoksepäästävyys
kerroin 15

+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
+1 mielistelevä
-1 selvästi pidättyväinen
-2 hyökkäävä
-3 salakavala

Laukauspelottomuus

+ laukausvarma
++ laukauskokematon
+++ paukkuärtyisä
- laukausaltis
-- laukausarka

Koira saavuttaa hyväksytyn luonnetestituloksen, kun loppupisteet on vähintään +75 ja koira on saanut vähintään arvosanan +1 terävyydestä, hermorakenteesta ja luoksepäästävyydestä, sekä arvosanan +, ++ tai +++ laukauspelottomuudesta.